Mobil bild

      Hindersöns hembygdsförening

Hindersöns hembygdsförening bildades under stor enighet i mars 1999 då även stadgarna antogs.
Intresset var mycket stort och föreningen har i dag drygt 170 medlemmar.
Under de år som gått har verksamheten varit omfattande. Föreningen har genomfört framtidsverkstad i samråd med Luleå landsbygdsutveckling. Vidare har föreningen genomfört flera studiecirklar, familjetillställningar och annat som lockat medlemmarna. Höjdpunkten är naturligtvis när Carl XVI Gustaf på Hindersöns hgembygdsförenings inbjudan besökte ön 2007.
Hembygdsgården är inrymd i skolan på Hindersö. På bilden här intill syns skolhuset nere till vänster inte långt från Ostisunds södra strand (klicka på bilderna för att göra dem större).
I skolhuset kan besökare ta del av en permanent bildutställning som visar händelser ur Hindersöns historia. Skolhuset ståpr öppet för alla. Föreningar och privata har möjligheter att hyra lokalen för egna tillställningar. I skolhuset finns en lärarbostad på ett rum med kök. Den lägenheten kan efter uppgörelse med hembygdsföreningen hyras kortare eller längre tid.

En skola för gemenskap

Undervisningen i skolan på Hindersön pågick till 1961 då befolkningsunderlaget i skärgården ansågs vara för litet. I det nuvarande skolhuset hade då skolan bedrivit sedan i början av 1900-talet. Där undervisades barn, inte bara från Hindersön utan även från grannöar som till exempel Brändön och Långön. Före det fanns det en skola inrymd i ett soldattorp. Om detta finns inte mycket bevarat.
Många lärare och lärarinnor har arbetet i Hindersöns skola, bland dem kan nämnas Folke Bladfors och Sten Sture Strandberg.

Kommunikation nyckeln till framtiden

Den 13 mars 2004 hade Hindersöns Hembygdsförening den stora äran att ha Norrbottens landshövding Per Ola Eriksson på besök. Det var det första "officiella" besöket av en landshövding sedan David Hansen var ute på ön 1949 för att diskutera möjligheter till elektricitet på Hindersön. Den tidigare landshövdingen Ragnar Boström var ute på ön vid ett tillfälle, men då i egenskap av ordförande i Norrbottens läns hushållningssällskapPer Ola Erikssons besök i skolan på Hindersän blev minnesrikt för deltagarna. Det blev en öppen och konstruktiv diskussion. Stig Gran orienterade om Skärgårdsföreningens verksamhet, Bror Einar Johansson om sitt uppdrag "Levande skärgård och Johnny Stålarm berättade om sitt yrke som fiskare. Landshövdingen uttryckte förståelse för skärgårdens problem och lovade att finnas till hands för att stödja oss.  

Vid besöket på Hindersön guidades kommunalråder runt Hindersön av Lena Johansson och Anna Andersson Vid besöket på Hindersön guidades kommunalråder runt Hindersön av Lena Johansson och Anna Andersson

Uppskattat och konstruktivt möte gav glädjande resultat

Den nionde juni 2005 hade Hindersöns Hembygdsförening glädjen att hälsa kommunarådet Karl Petersen välkommen till Hindersön. Det var drygt ett år efter landshövdingens besök. Ett trettiotal medlemmar mötte upp i skolhuset och det blev ett mycket uppskattat och konstruktivt möte.

Hembygdsföreningens betonade betydelsen av den satsning som kommunen nu gör på besöksnäringen och behovet av kommunikationer till och från Hindersön. Även frågan om vägarna på ön samt förfallstrafiken berördes.

Kommunalrådet visade stor förståelse för medlemmarnas synpunkter och lovade en fortsatt aktivitet för att stimulera turismen  i skärgården.

Ett konkret resultat av han besök blev att befolkningen i Luleå skärgård fick mer pengar till förfallstrafiken. 

Framtidshopp

  och historia

Föreningens uppgift är bland andra att slå vakt om Hindersöns kultur, särart och historia. Men även aktivt medverka till att utveckla och bevara ön för kommande generationer..

Redan för 400 år sedan fanns här människor som ville skapa sig en framtid.
Kanske fanns det människor här på ön långt tidigare.

Under 1500-talet formade sig Sverige till en kungamakt under Gustav Wasa.

På Hindersön formade de som de levde och verkade här ön till vad den är i dag, en unik ö som har rätt att leva vidare och utvecklas långt in i nästa årtusende.

Det är Hindersöns Hembygdsförenings mål att tillsammans med andra goda krafter arbeta både för framtiden och för öns historia.

Framtid och historia hör ihop. Hindersöns historia ska inte skrivas för sin egen skull, Hinderöns historia ska skrivas för framtiden. Ett folk utan historia har ingen framtid.

Hindersöns Hembygsförening står öppen för alla som vill slå vakt om framtiden och  det förgångna.

Verksamhet
genom åren

Hindersöns hembygdsförening bildades 1999. Här kan du se tillbaka och följa föreningens arbete och utveckling via protokoll och verksamhetsberättelser genom länkarna:

Föreningen bildas 1999
Årsmötet 2000 
Årsmötet 2001
Årsmötet 2002
Årsmötet 2003
Årsmötet 2004
Årsmötet 2005
Årsmötet 2006
Årsmötet 2007
Årsmötet 2008
Årsmötet 2009 
Årsmötet 2010
Ärsmötet 2011
Årsmötet 2012

Styrelsen 2017

Ordförande

Leif Åberg

tel: 070-5101142

Kassör

Mari Louis Bergström
070 390 2268
Sekreterare

Lena Johansson

tel: 070-2182820

Vice ordförande

PO Ifrig

tel: 61374

Ansvarig för skolhuset

Agneta Persson
070-5645181

Ledamöter:

PO Ifrig, 61374

Johnny Stålarm, 070-3685316
Ingrid Eriksson 070-8105262

Suppleanter:

Erik Öhman, 60037

Carola Lindqvist, 070-2996782
Kjell Eriksson 070-3093836

Medlemskap

Hembygdsförening står öppen för alla som vill bidra till Hindersöns bevarande och en levande skärgård.

Årsavgiften är 50 kronor per person.